COMPANY
OVERVIEW
Thailand’s Leading beverage
company who has played a major
role in driving the Ready to
Drink Tea market from
900 million to 1.5 billion baht
สารจาก
ประธานกรรมการบริษัท
เพราะเมื่อเราได้รับโอกาสจากผู้บริโภค เราจึงรู้คุณค่าของการ “มอบโอกาส” ต่อไปยังชุมชน และโลก ของเราครับ
ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการตลาดชาพร้อมดื่มประเทศไทย นั่นหมายถึงการได้รับ “โอกาสการสนับสนุน จากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ”
“ธุรกิจเพื่อภารกิจ” จึงเป็นแนวคิดหลักในการทำธุรกิจของ อิชันตัน กรุ๊ป เราตระหนักดีว่าการทำธุรกิจที่มีความยั่งยืน ไม่ได้จำกัดความเฉพาะองค์กรเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการสร้างความมั่นคงให้ชุมชนและโลกของเราไปพร้อมกัน

อิชิตัน กรุ๊ป จึงให้ความสำคัญกับการสร้าง “อิชิตัน กรีน แฟคตอรี่” โรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ใช้เทคโนโลยีบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ ซึ่งทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในขณะนี้ เมื่อตั้งใจให้เป็น “Green Factory” ทุกขั้นตอนการผลิตจึงสามารถ ลด ทดแทน บำบัด แล้วนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้แต่ละปีสามารถลดการใช้พลังงาน ก๊าซธรรมชาติ น้ำ พลาสติก และไฟฟ้า ได้อย่างมหาศาล นอกจากผลลัพธ์ที่เราภูมิใจในการรบกวนธรรมชาติ ให้น้อยที่สุดแล้ว สิ่งที่ตามมาคือความสามารถรักษาเสถียรภาพของต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยระบบอัตโนมัติตั้งแต่สายการผลิตจนถึงสโตร์เก็บสินค้าปลายทาง ทำให้โรงงานอิชิตันมีพนักงานเพียง 200 กว่าคน เทียบกับกำลังการผลิตที่สูงถึง 1,200 ล้านขวดต่อปี แต่การมีพนักงานเพียงหลักร้อย ไม่ได้หมายถึงเราจะละเลยการให้ความสำคัญ ในทางตรงกันข้ามพนักงานทุกคนคือหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของ อิชิตัน กรุ๊ป ที่เราให้ใจในการดูแลและวางแนวทางสร้างการพัฒนาในสายงานอย่างจริงจัง วันนี้โรงงานของเราจึงไม่เป็นเพียงแค่ Green Factory สำหรับชุมชนและโลกเท่านั้น แต่ยังเป็น Joy Factory สำหรับพนักงานของเราอีกด้วย

การสร้างความยั่งยืนยังขยายขอบเขตไปถึงเกษตรกรไร่ชากว่า 10,000 ครอบครัวในจังหวัดเชียงราย แหล่งวัตถุดิบใบชาธรรมชาติของเรา ปีที่ผ่านมา ผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา ของอิชิตัน กรุ๊ป เข้าไปร่วมกันวางระบบน้ำปะปาให้กับโรงเรียนสำหรับลูกหลานเกษตรกรไร่ชา ให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี จากเดิมที่มีน้ำใช้เพียงแค่ปีละ 2 เดือนเท่านั้น และยังเข้าไปสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนแห่งนี้ เพราะเราทุกคนเชื่อมั่นว่าทั้งน้ำ และการศึกษาคือ “โอกาส” ในการสร้างมาตรฐานชีวิต และความรู้ให้กับชุมชนต้นน้ำของเราได้อย่างมั่นคง

คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริหารมีความยินดีที่ได้นำเสนอ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559” ของบริษัทฯ แบบแยกเล่มเป็นครั้งแรก ซึ่งประกอบไปด้วยการดำเนินธุรกิจตามหลักการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในรายงานฉบับนี้ ภารกิจเหล่านี้ อิชิตัน กรุ๊ป มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะส่งต่อความยั่งยืน เพราะเมื่อเราได้รับโอกาสจากผู้บริโภค เราจึงรู้คุณค่าของการ “มอบโอกาส” ต่อไป ยังชุมชน และโลก ของเราครับ
ALL ABOUT
OUR COMPANY
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นจากการเป็นผู้จำหน่ายเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล “อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์” และวางจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม “อิชิตัน กรีนที” ครั้งแรก 3 รสชาติ ในเดือนพฤษภาคม 2554 โดยว่าจ้างผู้ผลิตภายนอก ต่อมาได้ก่อสร้างโรงงานเครื่องดื่ม “อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่” มี 1 สายการผลิตขวด และ 1 สายการผลิตกล่อง ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่เริ่มทดสอบการผลิตในเดือนกันยายน ปี 2554 เมื่อเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย ปี 2554 ส่งผลให้สายการผลิตได้รับความเสียหาย ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทั้งหมด อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ สามารถฟื้นฟู ซ่อมแซม และกลับมาเดินสายการผลิตได้อีกครั้งภายในระยะเวลาเพียง 111 วัน และเริ่มผลิตเพื่อจำหน่ายอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 4 เมษายน 2555 ปัจจุบันการผลิตขยายตัวถึง 6 สายการผลิตแบบขวด และ 2 สายการผลิตแบบกล่อง และกำลังเพิ่มเป็น 7 สายการผลิตแบบขวดภายในไตรมาส 4/2560 ซึ่งจะทำให้อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ มีกำลังการผลิตสูงถึง 1400 ล้านขวด และ 200 ล้านกล่องต่อปี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ เปิดประตูกว้างไม่รู้จบสำหรับการผลิตเครื่องดื่มแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ชา กาแฟ นม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มชูกำลัง ฯลฯ ตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ