Careers
WHO WE ARE
คุณธนพันธุ์ คงนันทะ
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

ทำความรู้จักกับคุณปั๊ม หรือ ธนพันธุ์ คงนันทะ เจ้าของไอเดียแคมเปญการตลาดที่สร้างชื่อ และสร้างแบรนด์อิชิตัน จนเติบโตเป็นเครื่องดื่มที่มียอดขายสูงที่สุดในประเทศไทย วิถีชีวิต และการทำงานกับอิชิตัน ด้วยคอนเซปท์ที่เปิดกว้างและให้มูลค่าทางความคิดคนรุ่นใหม่ พร้อมกับตอบแทนคืนสู่สังคม

Related Topics
MEET OUR TEAM
Listen to our people
บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป อาจเป็นเพียงแค่บริษัทเล็กๆ ที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวเมื่อไม่กี่ปี หากแต่ทีมงานของเราคือหลักสำคัญ
We are ICHITAN :

เราคือธุรกิจเพื่อภารกิจด้วยเป้าหมายสู่ผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพ และก้าวนำนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี คุณตัน ภาสกรนที มีความตั้งใจอย่างแรงกล้า ในการสร้างธุรกิจที่มีคุณภาพให้มั่นคง และก้าวไกลจนสามารถช่วยเหลือ และให้อนาคตกับผู้คนในสังคมไทยได้อย่างแท้จริง เริ่มจากการเสาะแสวงวัตถุดิบที่ดีที่สุด จากเกษตรกรชาวเขา ซึ่งเป็นการสร้างงานสุจริตที่ยั่งยืน ไปจนถึงการตัดสินใจลงทุนกับระบบโรงงานที่ใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยตัวเองมากที่สุด ทำลายสิ่งแวดล้อมรอบข้างน้อยที่สุด และที่สำคัญยิ่งคือ การจัดตั้งมูลนิธิตันปัน เพื่อสานต่อเป้าหมายแรก ในการนำกำไรมาพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล

We are Diverse:

อิชิตันกรุ๊ป ต้องการมุ่งไปสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ พร้อมกับสร้างนวัตกรรมใหม่ที่จะเติบโตควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม ด้วยการแสวงหานวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง ค้นคว้า ทดลอง วิจัย จนได้เครื่องดื่มที่มีคุณภาพ และดีต่อสุขภาพผู้บริโภค ก้าวเดินไปพร้อมๆกัน ทั้งกลุ่มเกษตรกร พนักงาน หุ้นส่วน และผู้บริโภค เพื่อให้สังคมของเราเติบโตอย่างยั่งยืน

We are Growing:

นวัตกรรมของกรีนแฟคทอรี่ โรงงานของเราเป็นโรงงานแห่งแรกและแห่งเดียว ที่ก้าวล้ำหน้าด้วยระบบ Auto Warehouse ซึ่งดำเนินงานด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ต้นสายการผลิตไปจนถึงการจัดเก็บสินค้าในคลัง มีประสิทธิภาพสูงเพราะสามารถเดินเครื่องติดต่อกันได้ถึง 120 ชั่วโมง และกำจัดข้อผิดพลาดจาก Human Error รวมไปถึงการลงทุนในเทคโนโลยี Cold Aseptic Filling Technology ที่จะช่วยประหยัดพลังงานและคงคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุดในประเทศไทย

Our Team:

ทีมเวิร์กคือหลักการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ เราจึงให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคน ทุกตำแหน่ง ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างคุณค่าในงาน และความภูมิใจในตัวเอง

บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป อาจเป็นเพียงแค่บริษัทเล็กๆ ที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวเมื่อไม่กี่ปี หากแต่ทีมงานของเราคือหลักสำคัญที่ทำให้ “อิชิตัน” ประสบความสำเร็จได้ในทุกวันนี้ พวกเขาเหล่านี้ จึงมีค่ามากกว่าแค่ พนักงาน หากแต่เขาคือหัวใจสำคัญ ที่สร้างให้อิชิตัน เป็น “อิชิตัน กรุ๊ป”

Like us on Facebook
Keep in touch with ICHITAN
Know more our movement
Follow us update