Our Company
OUR WORKPLACE
โรงงานแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่นำเข้านวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุด ด้วยระบบ Auto Warehouse มูลค่ากว่า 3,500 ล้านบาท ที่ดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตไปจนถึงการจัดเก็บสินค้าและเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ใช้ระบบ Cold Aseptic Filling Technology ที่ช่วยประหยัดพลังงานในการผลิต ลดต้นทุนจากวัตถุดิบ คงคุณภาพให้ผลิตภัณฑ์ และรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน นอกจากนั้น เรายังเป็นโรงงานที่ใส่ใจในการดูแลสิ่งแวดล้อม เราจึงติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และกำจัดขยะที่ดีที่สุด โดยสามารถนำของเหลือใช้มาเป็นพลังงานหมุนเวียน และรีไซเคิลจนแทบไม่เหลือของเสียทิ้งออกไปสู่สิ่งแวดล้อมจึงช่วยให้แหล่งน้ำ อากาศ และต้นไม้ในชุมชนใส สะอาด บริสุทธิ์ เช่นที่เคยเป็นมา
Related Topics
Our Leader
มันสมองอันชาญฉลาดของนักธุรกิจที่ปลุกปั้นตลาดชาเขียวให้เติบโตจนมีมูลค่า 13,000 ล้านบาทในปัจจุบัน เขาคือ ตัน ภาสกรนที
Ichitan Organic Green Factory

โรงงานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดำเนินงานด้วยระบบ Automatic Warehouse ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิต ไปจนถึงการจัดเก็บในคลังสินค้า มีมูลค่าการลงทุนกว่า 3,500 ล้านบาท เพื่อผลระยะยาว และแก้ปัญหา Human Error ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท ด้วยหลักการ “ใช้คนไม่ถึงร้อย แต่สร้างงานได้หลายล้าน” ทำน้อยเพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

Productivity

กำลังการผลิตต่อปีอยู่ที่ 600 ล้านขวด และ 200 ล้านกล่อง หรือผลิตได้ 600 ขวดต่อนาที โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกไม่ต่ำกว่า 1 เท่าตัว เมื่อโรงงานเฟส 2 ในพื้นที่เดียวกันเปิดตัวขึ้น และขณะนี้ เราคือโรงงานที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศไทย ในขณะที่ใช้แรงงานคนไม่ถึงร้อยคน

Green Factory

อิชิตัน ออร์แกนิค กรีนแฟคทอรี่ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 76 ไร่ พื้นที่การใช้งานกว่า 50,000 ตารางเมตร ออกแบบขึ้นด้วยแนวคิด “กรีนโนเวชั่น” (Greenovation) ตามเจตนารมณ์ของการเคารพธรรมชาติและรบกวนธรรมชาติน้อยที่สุด ด้วยการนำเข้านวัตกรรม Cold Aseptic Filling Technology หรือระบบการบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโลกเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานของโลกได้ถึง 36% แต่คงคุณค่าสารอาหารได้ดีกว่าแบบเดิมถึง 5 เท่า เพราะใช้ความร้อน 135 C ในเวลาเพียง 4 วินาที ทำให้รักษาวิตามิน และสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้มากกว่า และบรรจุชาเขียวลงขวดในอุณหภูมิ 25-35 C ทำให้ลดความหนาของขวดพลาสติคลงได้ ช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรโลก

Recycling

โรงงานผลิตเครื่องดื่มแทบทุกประเภท จะมีน้ำเสียทิ้งจำนวนมหาศาล อิชิตัน ออร์แกนิค กรีนแฟคทอรี่ จึงติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจรเพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ

จากภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี 2011 คุณตันได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และตั้งเป้าที่จะให้โรงงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลธรรมชาติร่วมกับทุกคนในสังคม อิชิตัน ออร์แกนิค กรีนแฟคทอรี่

“เราปฏิเสธการใช้ทรัพยากรไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะใช้ให้น้อยลงอย่างสำนึกคุณค่าได้”

Like us on Facebook
Keep in touch with ICHITAN
Know more our movement
Follow us update