COMPANY
OVERVIEW
Thailand’s Leading beverage
company who has played a major
role in driving the Ready to
Drink Tea market from
900 million to 1.5 billion baht
ALL ABOUT
OUR COMPANY
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นจากการเป็นผู้จำหน่ายเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล “อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์” และวางจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม “อิชิตัน กรีนที” ครั้งแรก 3 รสชาติ ในเดือนพฤษภาคม 2554 โดยว่าจ้างผู้ผลิตภายนอก ต่อมาได้ก่อสร้างโรงงานเครื่องดื่ม “อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่” มี 1 สายการผลิตขวด และ 1 สายการผลิตกล่อง ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่เริ่มทดสอบการผลิตในเดือนกันยายน ปี 2554 เมื่อเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย ปี 2554 ส่งผลให้สายการผลิตได้รับความเสียหาย ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทั้งหมด อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ สามารถฟื้นฟู ซ่อมแซม และกลับมาเดินสายการผลิตได้อีกครั้งภายในระยะเวลาเพียง 111 วัน และเริ่มผลิตเพื่อจำหน่ายอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 4 เมษายน 2555 ปัจจุบันการผลิตขยายตัวถึง 6 สายการผลิตแบบขวด และ 2 สายการผลิตแบบกล่อง และกำลังเพิ่มเป็น 7 สายการผลิตแบบขวดภายในไตรมาส 4/2560 ซึ่งจะทำให้อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ มีกำลังการผลิตสูงถึง 1400 ล้านขวด และ 200 ล้านกล่องต่อปี ด้วยเทคโนโลยีการผลิตบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ เปิดประตูกว้างไม่รู้จบสำหรับการผลิตเครื่องดื่มแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ชา กาแฟ นม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มชูกำลัง ฯลฯ ตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ